#HEADINGUPVEILS TEL 0330 1000 203

Veil 80

Two tier satin ribbon edge veil with silver diamante