#HEADINGUPVEILS TEL 0330 1000 203

Veil 257

Two tier scalloped edge veil with diamante drips.